Olen kuntavaaleissa ehdolla koska haluan edistää tamperelaisten hyvää arkea, hyvää elämää.

Tamperelaisten tasavertainen kohtelu

Kaikkia kaupungin asukkaita tulee kohdella tasavertaisesti. Palveluiden saatavuus ja hinnat sekä yksilölliset palvelut suhteessa toiseen käyttäjäryhmään tulee olla tasavertaisia. Yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä kollektiivisen myötätunnon tulee olla kuntapolitiikan perusta.

Koulutus, sivistys ja kulttuuri Tampereella

Tampereen on oltava uuden suunnan näyttäjä ihmislähtöisessä ja hyvinvoinnin turvaavassa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä jatkokoulutuksessa. Päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle on luotava puitteet ensiluokkaiseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen, jossa jokainen lapsi on keskiössä ja saa tarvitsemaansa apua sekä tukea. Kiinteistöjen on lisäksi oltava huipputasoisia ja sisäilmaongelmista on tultava loppu. Tampereen tulee vielä aktiivisemmin tehdä työtä alueen oppilaitosten sekä taiteen ja tieteen yhteistyön tiivistämiseksi.

Asuminen Tampereella

Erilaisia ja kohtuuhintaisia asuntoja pitää olla tarjolla joka puolella Tamperetta. Kaupungin päätöksenteossa pitää tulevaisuudessa tehdä aktiivisesti työtä sen eteen, että kaupungin eri osat yhtenäistyvät. Haluan nähdä Tampereen, jossa eriytyminen on historiaa.

Osallistuva demokratia Tampereella

Tampereen tulee lisätä kansalaispaneeleja osaksi edustuksellista kuntatason järjestelmää. Jokaisella tamperelaisella pitää olla mahdollisuus rakentaa entistä parempaa kaupunkia, jossa pidetään huolta toisista ja jossa jokainen välittää.

Kuntapoliittinen päätöksenteko näkyväksi tamperelaisille

Pidän tärkeänä että kaupunginvaltuustossa sekä kaupungin muissa organisaatioissa käsiteltävät asiat tuodaan ennakoivasti, selkeästi ja laajasti viestien tamperelaisten tietoon.

Tampereen on kannustettava niin julkisiin kuin yksityisiin investointeihin alueella

Tampereen on luotava puitteet yritysten kasvu- ja investointisuunnitelmille, jotka lisäävät alueellista työllisyyttä. Työllisyyden kasvua on lisäksi tuettava kunnan omilla investoinneilla. 

Tampereen hankintatoiminnan on todella edistettävä vastuullisuutta

Vastuullisuuden lisääminen hankinnoissa merkitsee hinnan tarkastelun lisäksi laadun, paikallisuuden sekä ympäristö- ja työllisyysvaikutusten arviointia. Alueen pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on oltava mahdollisuudet tarjota palvelujaan sekä pärjätä kilpailutuksissa.

Tampereen kannettava vastuu ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Kaikessa Tampereen päätöksenteossa on otettava kestävän kehityksen näkökulma huomioon. Tampereella tehdään huippututkimusta kiertotalouden lisäämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa auttaa Tamperetta olemaan suunnannäyttäjä ympäristövastuullisena tulevaisuuden kaupunkina.

Tulevaisuuden Tampere kantaa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunsa ollen samalla suunnannäyttäjä muille.

Kevään 2021 kuntavaaleissa Keskustan ehdokkaana Tampereella.

Olen rohkea ja johtava persoona. Olen rauhallinen, asiakeskeinen ja pohtiva mutta samalla myös kokeilunhaluinen sekä joustava. Saan asioita tapahtumaan!

Olen hallintotieteiden tutkija ja kolmen lapsen äiti sekä maatilan emäntä. Näkökulmani elämänkirjoon on laaja ja monipuolinen kokemukseni antaa erinomaisen pohjan viedä tamperelaisten asioita elinvoimaisesti eteenpäin.