Kuntalaisten tasavertainen kohtelu

Kaikkia tamperelaisia tulee kohdella tasavertaisesti. Palveluiden saatavuus ja hinnat sekä yksilölliset palvelut suhteessa toiseen käyttäjäryhmään tulee olla tasavertaisia.

Vastuulliset julkiset hankinnat

Tampereen on aika tehdä päätös hallituksen vuonna 2016 tekemän periaatepäätöksen julkisten ruokahankintojen vastuullisuudesta hengessä, että julkisissa ruokahankinnoissa käytetään kotimaisia tuotteita. Vähintään tuotteiden tuotantoprosessille tulee asettaa samat vaatimukset kuin kotimaiselle tuotannolle on asetettu.

Älykkäät investoinnit – Smart Tampere hengessä

Kannatan investointeja. Älykkäitä sellaisia!

Kannatan julkisten ja yksityisten investointien tekemistä sekä tukemista. Tässä ajassa kunnan on luotava työpaikkoja tekemällä julkisia investointeja. Lisäksi haluaisin nähdä Tampereella enemmän yritystoimintaa. Investointitoiminnan on kuitenkin oltava vastuullista ja perusteltua.

Koulutus on myös investointi jonka korkeaan laatuun ja jatkuvuuteen haluan vaikuttaa.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Keskustan ehdokkaana Tampereella.

Olen rohkea ja johtava persoona. Olen rauhallinen, asiakeskeinen ja pohtiva mutta samalla myös kokeilunhaluinen sekä joustava. Saan asioita tapahtumaan!

Politiikan saralle pyrin nyt ensimmäistä kertaa!

Olen hallintotieteiden väitöskirjatutkija, vanhempainvapaalla oleva koordinaattori ja toimintaa aloitteleva yrittäjä. Lisäksi olen kolmen alle kouluikäisen lapsen äiti sekä maatilanemäntä. Näkökulmani elämänkirjoon on laaja ja monipuolinen kokemukseni antaa erinomaisen pohjan viedä tamperelaisten asioita elinvoimaisesti eteenpäin.